پادکست ها

در این قسمت قطعات نواخته شده هم را با برگه نت و صوت با کیفیت را دانلود نمایید

قطعه 1

توسط: علیرضا احمدی .
مدت زمان: 5:00
0:00
0:00
0:00
0:00

قطعه 2

توسط: علیرضا احمدی .
مدت زمان: 2:16
0:00
0:00

قطعه 3

توسط: علیرضا احمدی .
مدت زمان: 2:29
0:00
0:00

قطعه 4

توسط: علیرضا احمدی .
مدت زمان: 2:49
0:00
0:00
0:00
0:00

قطعه 5

توسط: علیرضا احمدی .
مدت زمان: 3:56
0:00
0:00
0:00
0:00