اجرای ترکیه

دوبلین. ایرلند

نمایشگاه ایران و کره ، به دعوت سفارت کره

اجرای گرجستان

اجرای بلاروس

اجرای ترکیه 1400